Wielertoeristen Kasterlee

Reglement

1. De minimumleeftijd van de leden bedraagt 12 jaar.

2. Vanaf 1 september 2023 geldt het lidgeld voor het seizoen 2024: Eerste persoon van het gezin betaalt 40€ VWB verzekering + 25€ lidgeld voor de club.  Andere gezinsleden betalen enkel 25€ lidgeld voor de club. Leden die reeds via een andere club verzekerd zijn, hoeven geen VWB verzekering meer te betalen.
Evenementpunten (helpen bij clubactiviteiten) worden geregistreerd en gebruikt als korting bij betaling van lidgeld en VWB verzekering aan de club. Deze punten worden nooit cash uitbetaald.

3. Vanaf seizoen 2024 rijden we in nieuwe kledij die volledig dient aangekocht te worden door de leden.  Men kan echter 3/4 van het aankoopbedrag terugverdienen gedurende de volgende 5 jaar.  Dit terugverdien bedrag wordt bepaald door het aantal gereden ritten van het seizoen (dus startend vanaf maart 2024).  Het totaal wordt 1x per jaar verwerkt en omgezet in een bedrag dat voor aangekochte kledij wordt terugbetaald tot je 3/4 van de aanschaf hebt bereikt.  Daarom is het duidelijk invullen van het rittenblad belangrijk.
Nieuwe kledij kan op verschillende tijdstippen besteld worden op de website van Kalas, deze link wordt dan doorgestuurd door de club.

4. Al onze uitstappen tijdens het seizoen gebeuren in onze clubkledij, welke ook in de originele toestand dient te blijven.

5. Ongevallen moeten altijd onmiddellijk gemeld worden aan het bestuur. Bij een ongeval met lichamelijk letsel blijft de volledige groep ter plaatse tot de politie de nodige vaststellingen heeft gedaan.

6. Het verkeersreglement moet altijd nageleefd worden.

7. Het is verboden te snuiten of spuwen in de groep.

8. Elk lid ondertekent een verklaring waarbij hij aangeeft het reglement te zullen respecteren en zelf elk persoonlijk risico op zich zal nemen.  Men kan in geen geval de club, het bestuur of de leden aansprakelijk stellen.

9. Het fietsseizoen start begin maart en eindigt eind oktober.

10. De uitstappen vertrekken op het plein achter het gemeentehuis en eindigen aan café De Pit.

11. Bij uitzonderlijke weersomstandigheden kan het bestuur een rit afgelasten indien zij van mening zijn dat de veiligheid van de deelnemers niet meer gewaarborgd is.

12. Elk lid zorgt voor een fiets die volledig in orde is, en heeft 2 reservebanden bij.

13. Er gelden volgende richtsnelheden: A-groep 32 km/u, T-groep 30 km/u, B-groep 28 km/u, C-groep 22 km/u en D-groep 18 km/u. Maar snelheid wordt bepaald door ritverantwoordelijke, afhankelijk van weersomstandigheden, moeilijkheidsgraad en veiligheid.

14. Regel is samen uit, samen thuis.

15. Voor A-, T-, B- en C-groep is het dragen van een fietshelm verplicht. Voor D-groep wordt dit sterk aangeraden.

16. Respecteer de natuur, we laten geen afval achter op de rustplaatsen of op de weg.

17. Bij pauzes of in het clublokaal betaalt iedereen zijn eigen drank.

18. Verzekering via VWB is geldig voor leden en hun inwonende gezinsleden.  Bij verandering van gezinssamenstelling zal de clubverantwoordelijke op de hoogte gebracht worden.  Meer info ivm verzekering is terug te vinden op de website van de Vlaamse Wielrijdersbond:  www.VWB.be.

19. Bij vervoer van fietsen of toebehoren kan het bestuur of de club nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadiging aan fiets en of toebehoren, ook niet bij een eventueel ongeval.

20. Om de goede werking van de Wielertoeristen Kasterlee te kunnen waarborgen dienen deze regels strikt nageleefd te worden.


E-bike reglement: 
- Na goedkeuring van het bestuur is het in sommige groepen toegestaan met een E-bike te rijden indien deze enkel trapondersteuning geeft. 
- Bij A- en T-groep worden geen fietsen met elektrische ondersteuning toegelaten. In de B-groep worden elektrische fietsen toegelaten mits deze achteraan de groep vertrekken en ook daar blijven rijden. 

Diverse: 
Vanaf april tot einde september zijn er op woensdagavond 18.30u voor de A,T en B groep uitstappen van ± 65km a 75 km. 

Tijdens het seizoen zijn er elke donderdag ritten die vertrekken om 9u voor ±150 km en om 13u voor ±75 km tegen de snelheid van de B groep.

Voor groep C zijn er 14 dagritten van telkens ±85 km voorzien. 

Ook in de maanden voor en na het seizoen worden er ritten gereden. Voor A-T en B groep zaterdag vertrek om 13u, zondag vertrek 9u.
Vertrek op donderdag om 13u en in de maanden november en februari ook om 9.30u voor ±120 km tegen de snelheid van de B
groep.
Voor C- en D groep zondag met vertrek om 9.30u voor ongeveer 30 km.


Registratie van gereden kilometers:
- enkel voor geplande ritten in clubverband volgens kalender of met speciale vermelding
- enkel voor leden die aanwezig zijn bij de start (onderweg aansluiten telt niet voor een deel van de rit)
- enkel indien de rit volledig werd uitgereden, met uitzondering van technisch defect of ongeval, of indien rit in overleg owv weersomstandigheden gezamenlijk werd ingekort.
- enkel voor leden die rijden in clubuitrusting, met uitzondering van nieuwe leden die nog geen kledij hebben bekomen.
Lu Boonen is verantwoordelijk voor registratie van de ritten voor alle groepen. Bij vragen/opmerkingen hierover kan men hem contacteren via luboonen@skynet.be

   

Elboka
Immopoint Kempen
AVEVE Geudens
Fietsen Van De Water
Cafe De Pit
Helsen Verzekeringen
De Carrossier
Mareco
Technofit